Taşımacılık Sigortası kalktı, Şoför yaşı 66 oldu..!!! Haberi - Kiralık Servis Minibüs kiralama Kiralık otobüs vip Araçlar kiralama

Her marka ve model,temiz ve bakımlı kiralık minibüs ve otobüslerimizle her türlü organizasyonlarınızda ulaşım ihtiyacınızı karşılıyoruz.Minibüs kiralama

7/24 0216 314 1453 - 0530 350 53 53

Taşımacılık Sigortası kalktı, Şoför yaşı 66 oldu..!!!

Taşımacılık Sigortası kalktı, Şoför yaşı 66 oldu

07 Mayıs 2016 Cumartesi 12:42

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklik yapıldı. Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası zorunluluğu kaldırıldı. Şoförlerde 63 yaş olan üst sınır, 66 yaşa kadar uzatıldı.

Taşımacılık Sigortası kalktı, Şoför yaşı 66 oldu

Dr. ZEKİ DÖNMEZ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde (KTY) değişiklikler yapan yeni bir Yönetmelik, 4 Mayıs 2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilindiği gibi ilk (KTY) 25 Şubat 2004’te yayımlanmıştı. Üzerinde 8 kez değişiklik yapılmasının ardından Yönetmelik 11 Haziran 2009’da (KTY) tümüyle yenilendi. Bu yeni Yönetmelikte de daha önce 9 kez değişiklik yapıldı. 25 Temmuz 2014’te yapılan 9’uncu değişikliğin ardından yaklaşık iki yıl sonra 10’uncu değişiklik de yapılmış oldu. 


İşte Yönetmeliğin getirdikleri…


ÇOK ÖNEMLİ KONULAR

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası zorunluluğu kaldırıldı.

Şoförlerde 63 yaş olan üst sınır, 66 yaşa kadar uzatıldı.


A BELGELERİ 

Her sınır kapısında en fazla 12 A2 belgeli araç olacak ve sadece bir sınır kapısında çalışabilecek.

Seyahat acenteleri A belgeli otomobilleri de taşımalarında kullanabilecek. Otomobil kullanımının yolu açılmış oldu.


D4 BELGELERİ 

D4 belgeleri ile hat açılmasında terminallerde yer şartı aranmayacak.

Tek taşıtlı D4 belgesi alımlarında yüzde 85 ücret indirimi uygulanacak.


RES'EN TAŞIT SİLİNMESİ 

Yaş sınırını aşan, muayene süresini 30 gün geçiren veya zorunlu sigortaları olmayan araçlar re’sen belgelerden silinecek.

Özmal silinmesi sonucu özmal karşılığı kalmayan sözleşmeli araçlar re’sen belgelerden silinecek. 


TAŞITLAR 

Tadilatla koltuk sayısı artırılan taşıtlarda belgelere yazılabilecek.

Engelli araçları ve özel amaçlı taşıtlar için belgelerde asgari kapasite şartı aranmayacak.


CEZALAR 

Uyarma, geçici durdurma ve belge iptali cezalarında değişim ve iyileşmeler yapıldı. 

Tüm uyarma cezaları 90 gün sınırlaması olmaksızın parası ödenerek kaldırılabilecek.

Tüm uyarma cezaları kaldırılmadan yenileme veya birleşme yapılamayacak. ■

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler


Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde (KTY) değişiklikler yapan yeni bir Yönetmelik, 4 Mayıs 2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği birçok yeniliği beraberinde getiriyor. 


Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklikler 29 maddeden oluşuyor. Bunları kısaca açıklamaya çalışalım… 


Madde 1: Yönetmeliğin 4’üncü maddesindeki üç tanım değiştirildi.  Posta gönderisi en fazla 5 kg veya 50 desimetreküplük posta maddesi koli veya kargo olacak.

Sözleşmeli taşıt tanımına 2012 yılında çıkarılan 6361 sayılı finansal kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanununa göre sağlanan araçlar da eklendi.


Taşıma işleri organizatörü tanımı değişti.


Madde 2: 8’inci maddeye eklemeler yapıldı. Karayolu ile posta taşıyabilmek için Posta Hizmetleri Kanunu’na göre yetki belgesi alınacak.

Seyahat acenteleri A1 ve A2 belgeli taşımacılardan da hizmet alabilecek. (Son mahkeme kararına uyum) A2 belgeleri sadece sabit bir sınır kapısında kullanılabilecek.


Madde 3: 12’nci maddede değişiklik yapıldı. Vergi mükellefi olma şartı B3, C1, D3 ve K2 dışında aranacak. 

2’nci fıkradaki mesleki saygınlık için mesleki yeterlilik şartları dahil 6 şarta uyum gerekecek.


Madde 4: 13’üncü maddede değişiklikler yapıldı. Her sınır kapısına en fazla 12 A2 belgesi verilecek. 

Bir taşıtla yapılan D4 taşımalarında yüzde 85 belge ücreti indirimi var.


G3’lerde aranan özel şartlar değişti. 


Sadece engelli taşıyacak aracı olanlar bir otobüsle belge alabilecek. (Yönetmelikteki tüm özürlü kelimeleri engelli olarak değiştirildi) 


Sadece oto kurtarıcı veya değerli madde taşıma aracı gibi özel amaçlı taşıt kullanılacak K1’lerde asgari kapasite şartı aranmayacak.


Madde 5: Madde 14.1’deki karayolu taşımacılık ifadesi kaldırıldı. (Bütün zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ifadelerinde aynı değişiklik yapılarak, bu sigorta Trafik Kanunu’ndaki zorunlu mali sorumluluk yani Trafik Sigortası’na dönüştürüldü)


Madde 6: 15’inci maddeye adli sicil şartında arşiv kaydı değil, güncel adli sicilin aranması hususu eklendi. (Silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak)  


Madde 7: 17’nci maddedeki sürelerin diğer maddelerdeki süreleri uzatmayacağı hususu eklendi.


Madde 8: Madde 18’e Yönetmelikteki tüm şartlar sağlanıp tüm uyarma cezaları kaldırılmadan yenileme yapılmaması eklendi.


Madde 9: Madde 19’daki yenileme için kalıcı hale gelmiş uyarıların kaldırılması şartındaki kalıcı hale gelmiş ifadesi çıkarıldı. (Tüm uyarılar kaldırılacak)


Madde 10: Madde 22’deki birleşmelerde tüm uyarıların kaldırılması aranacak. 


Madde 11: 23.1.b’deki 540 ibaresi 630 oldu.


Madde 12: 24.1.a.13 ve 14’teki asgari bir yıllık ibareleri kaldırıldı. 


Yaş sınırını aşan, muayene süresini 30 günden fazla geçiren (yurtdışında bu süre bittiğinde girişten itibaren 30 gün şartı aranacak) veya zorunlu sigortalardan biri bulunmayan taşıtlar belgelerden re’sen düşülecek.


Madde 13. Madde 25’te değişiklikler yapıldı. Sözleşmeli taşıt kullanımında M türü belgeler hariç, özmalla aynı cins taşıtlar dikkate alınacak. Re’sen düşüm veya belge sahibinin talebi üzerine özmal azaldığında oranı aşan sözleşmeli taşıtlar, en yeni kaydedilenden başlanarak re’sen silinecek. 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu yerine 6361 sayılı kanun esas alınacak.


Madde 14:  Madde 31’deki tadilatla koltuğu artırılan yolcu taşıtlarının kaydedilmemesi kuralının olduğu 2’nci fıkra kaldırıldı. 


Madde 15: Madde 36’daki şoför yaş sınırı 63’ten 66’ya çıkarıldı. (66’dan gün almamış olunacak)


Madde 16:  Madde 43’te değişiklik yapıldı. B3, C1, D3 ve K2 belgeleri ile re’sen taşıt düşümleri 22’nci fıkradaki değişiklik bildiriminden muaf tutuldu. 

Karayolu taşımacılık ibaresi kaldırıldı. (Özürlü yerine engelli denilmesi burada da söz konusu) 


Madde 17:   Madde 48’de yapılan değişiklikle yolcu taşımacılığındaki zorunlu sigortalar olarak, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ile getirilen Zorunlu Mali Sorumluluk yani Trafik Sigortası ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları ifade edildi.  (Önceden ayrıca var olan zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk ifadelerinden karayolu taşımacılık ifadeleri çıkarılarak, burada da bu sigorta yerine trafik sigortası sayılarak Taşımacılık Sigortası yaptırılması zorunluluğu kaldırılmış oldu) 


Madde 18-19: Madde 49 ve 50’deki karayolu taşımacılık ibareleri kaldırıldı.


Madde 20: Madde 57’deki özürlü ibaresi yerine engelli ibaresi geldi.


Madde 21: Yolcu taşıma hattı açılabilmesi için seferlerin kalkış ve varış noktalarında taşımacının kendisinin ve acentesinin yerinin bulunması şartı D4’ler için aranmayacak.


Madde 22: Uyarma cezalarına ilişkin 76’ıncı madde de birinci fıkrasının L.N.Ş bentlerinde değişiklik yapıldı. Artan, azalan, kalkan uyarma cezaları söz konusu. Uyarmaların karşılığı olan paralar 90 gün şartına bağlı olmadan ödenebilecek. 


Madde 23: Madde 77’deki 50 kalıcı uyarmaya, belgede kayıtlı taşıt kullanmaya ve madde 18 ve madde 19’daki uyarıların tekrarı halinde geçici faaliyet durdurulması kaldırıldı.

Faal vergi mükellefi olmadığı tespit edilenlerin faaliyetlerinin durdurulması eklendi.


Uyarma cezası sayısının 50’yi aşmasına yol açan cezanın tebliğinden sonraki 15 gün içinde ödeme yapılarak, sayının 50’nin altına düşürülmemesi halinde faaliyet durdurulacak. Şartları yeniden sağlayan taşımacıların faaliyetlerine derhal yeniden izin verilecek.


Madde 24: Belge iptaline ilişkin 78’inci maddede 50 kalıcı uyarmaya ilişkin iptal hali kaldırıldı. 9’uncu fıkradaki iptalde şartları sağlamak içinki süre 90 gün oldu.


Madde 25: Madde 80’deki yetki belgesi iptali işleminin yargı kararı ile iptali halinde belge ücreti geri ödenecek.


Madde 26: Madde 85’deki bildirim maddesi tüm cezaların 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yapılması şeklinde değiştirildi.


Madde 27: Getirilen 11 numaralı geçici madde ile eski düzenlemeye göre yapılan belge iptalleri için taşımacılara bazı kolaylıklar getirildi. 12’den fazla olan A2 belgelerinin hakları kullanılmaya devam edilecek.


Madde 28: Yürürlük 


Madde 29: Yürütme maddeleri. ■


RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN ASLI

4 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29702

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (gg), (ii) ve (ss) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“gg) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,”

“ii) Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştırmak üzere, noterden yapılmış sözleşmeyle temin ettiği başkasına ait taşıtı veya 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoringve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal kiralama sözleşmesi yoluyla temin ettiği taşıtı,”

“ss) Taşıma işleri organizatörü: Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(h)” ibaresi “(ı)” olarak değiştirilmiştir.

“g) Posta gönderilerinin karayoluyla taşınabilmesi için ayrıca 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında yetki belgesi alınması zorunludur.

ğ) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahatacentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurt içi ise A1, B2 veya D2, uluslararası ise A2 veya B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.”

“ı) A2 yetki belgesi sahipleri, sadece bir adet sınır kapısını kullanabilirler ve belirlenen bu sınır kapısı değiştirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi olmaları,”

“(2) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;

a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına,

b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine,

c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,

ç) Yol ve araç güvenliğine,

d) Çevrenin korunmasına,

e) Mesleki yeterlilik şartlarına,

uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş; altıncı fıkrasının (c) bendi ile onaltıncı ve onyedinci fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“f) Ülkemizdeki her bir kara sınır kapısını kullanacak, en fazla 12 adet gerçek veya tüzel kişi adına A2 yetki belgesi düzenlenebilir. Herhangi bir sınır kapısını kullanmak üzere A2 yetki belgesi almak için müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin talepleri Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası esas alınarak değerlendirilir.”

“4) Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanır. Bu şekilde D4 yetki belgesi alan gerçek kişiler, İl Trafik Komisyonu veya Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına uygun olmak koşuluyla D4 yetki belgelerine 1 adetten daha fazla otobüs kayıt ettirmek isterlerse yetki belgesi geçerli tam ücret üzerinden %85 fark öderler.”

“c) G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, M3, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“(16) Engellileri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

(17) Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Adli sicil belgelerinde, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçların bulunup bulunmadığı tespit edilirken “adli sicil kaydı” ibaresini ihtiva eden başlığın altındaki kayıtlara bakılır, “adli sicil arşiv kaydı” ibaresini ihtiva eden başlığın altındaki kayıtlar dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan süreler, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan süreleri uzatmaz veya kısaltmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kalıcı hale gelmemiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu maddeye göre yapılan birleşmelerde, birleşme öncesi yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan yeni yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “540” ibaresi “630” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendi ile (14) numaralı alt bendinde yer alan “asgari bir yıllık” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş taşıt yaşlarını aşan taşıtlar,

b) 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar,

c) Geçerli muayene süresi yurt dışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,

ç) Yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar,

yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) M türü yetki belgeleri hariç diğer yetki belgeleri için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında, her özmaltaşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”

“(3) 6361 sayılı Kanun kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.”

“(4) 23 üncü ve/veya 24 üncü maddelere göre yapılan re’sen taşıt düşümleri veya yetki belgesi sahibinin talebi üzerine yapılan taşıt düşümleri sonucu; bu maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşılması halinde, sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı tarihi takip eden 30 uncu takvim gününün sonunda sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki sözleşmeli taşıtlardan, yetki belgesi eki taşıt belgesine en son kayıt edilmiş olandan başlanılarak eski tarihe doğru sözleşmeli taşıtlar, sözleşmeli taşıt kullanım oranı sağlanıncaya kadar taşıt belgesinden re’sen düşülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası ve altıncı fıkrasında yer alan “ikinci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “63” ibaresi “66” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yirmiikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,yirmidördüncü fıkrasında yer alan “karayolu taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve yirmialtıncı fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak değiştirilmiştir.

“(22) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler;

a) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgeleri dışındaki diğer yetki belgelerine ilişkin unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri,

b) Bu Yönetmeliğe göre yetki belgelerinden re’sen düşülmüş taşıtlar hariç diğer taşıtlara ilişkin değişiklikleri,

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında; 2918 sayılı Kanunda tanımlanan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) D4 yetki belgeleri hariç tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (n) ve (ş) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

“n) 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, ondokuzuncu, yirminci,yirmiikinci, yirmibeşinci, yirmialtıncı ve yirmiyedinci fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

“ş) 59 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

“(3) Yetki belgesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyarmaları; Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için; uyarma başına 95 Türk Lirasının, Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü, yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri halinde, faaliyetlerine izin verilir.”

“(11) Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin verilir.

(12) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayarak faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alındığının veya yenilendiğinin veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için, gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, sunulan belgeler arasında tahrif edilmiş veya sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.”

“(9) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendindeki hüküm hariç yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez ve geri ödenmez. Ancak, bir yetki belgesi iptal edildikten sonra aynı yetki belgesini yeniden alanların, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, sonradan alınan yetki belgesi Bakanlıkça re’sen iptal edilir ve bu belge için ödenmiş yetki belgesi ve taşıt kartı ücretleri ilgilisine iade edilir. İlk yetki belgesi geçerli hale getirilerek iptal edildiği tarihteki taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesine ücret alınmadan ilave edilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 85 – (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları, uyarmalar, geçici durdurma ve iptallere ilişkin bildirimler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yetki belgesi için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin 1/8/2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgesini tekrar almak istemeleri halinde; yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması koşuluyla istenen yetki belgesi adlarına yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetki belgesi için verilmiş ve kalıcı hale gelmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan gerçek veya tüzel kişilerin bu yetki belgeleri ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmaz. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir sınır kapısını kullanan A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişilerin sayısı 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen sayıdan fazla ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişiler, yetki belgeleri iptal edilmediği veya yenileme hakkını kaybetmediği müddetçe aynı kara sınır kapısını kullanmaya devam ederler.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2009

27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/8/2009

27326

2-

25/12/2009

27443

3-

31/12/2010

27802

4-

10/8/2011

28027

5-

31/12/2011

28159

6-

23/10/2012

28450

7-

4/1/2013

28518

8-

23/5/2013

28655

9-

25/7/2014

29071

 

 

Benzer Haberler

İstanbul’da Plakalar iptal edildi... İstanbul’da Plakalar iptal edildi İstanbul’da seçim döneminde oy kaygısı ile servis taşımacılarına verilen Plaka tahdidi ha...
Son dakika... 3.7 büyüklüğünde deprem Son dakika... İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem İzmir Körfezi'nde Urla'da 3.7 büyüklüğünde ...
kiralık minibüs otobüs kiralama firmaları istanbulotobüs kiralama fiyatotobüs kiralama fiyatlarıotobüs kiralama fiyatları adanaotobüs kiralam...
Babalık İşte Böyle Birşey Delikanlı 16 yaşında iken babası ile tartışmış ve evi terk etmişti. Buna çok öfkelenen baba, evde onun adı bile anılmayacak diye yasak koy...
Cumhurbaşkanı 'cam film' için devreye girdi Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren cam filmi sorununda sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı ...


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

  • Ad Soyad :
  • E-Posta :
  • İnternet Sitesi :
  • Yorum :
  • Güvenlik Sorusu ( 9 - 8 = ? ) :

Neden kiralikservis.com

Aracınız 30 dakikada kapınızda Acil servis ihtiyaçlarınızda teklifi onaylamanız halinde aracınız 30 dakika içerisinde kapınızda.
Asla yolda bırakmıyoruz Herhangi bir aksilik durumunda, Joker Araç sistemimiz ile sizi asla yolda bırakmıyoruz.
En ucuz fiyat garantisi Verdiğimiz hizmetler dahilinde piyasada ki en ucuz fiyat garantisi.
En geniş araç parkuru Türkiye'nin her yerinde binlerce araç ile sizlere hizmet veriyoruz.

Web Tasarım
Otobüs minibüs kiralama hizmeti istanbul , düğün , nişan , gezi , organizasyon , tatil , toplantı için otobüs veya minibüs kiralama istanbul,istanbulda kiralık otobüs ve minibüsler , istanbulda düğün için minibüs ve otobüs , istanbulda nişan için minibüs ve otobüsler , istanbulda gezi düğün için otobüsler ve minibüsler , minibüs , istanbulda geziler için minibüs , istanbulda gezi düğün nişan için minibüs ve otobüsler , gezi düğün nişan işleri için minibüs ve otobüsler , piknik için minibüs istanbul , piknik için otobüs istanbul , toplantı için otobüs veya minibüs istanbul ,organizasyonlar için otobüs veya minibüs , organizasyonlara minibüs , organizasyonlara otobüs , gezi hattı , istanbulda kiralık otobüs veya minibüs hizmeti , istanbuldan istanbula kiralık otobüs veya minibüs , istanbuldan istanbul , izmire , adanaya , gaziantepe , tekirdağa , antalyaya , burdura , bursaya , manisaya kiralık otobüsler , istanbul gezisi için minibüs , istanbul gezisi için otobüs , istanbul gezisi için otobüs veya minibüsler , düğün nişan gezi otobüsleri , istanbulda kiralık otobüs , kiralık otobüs istanbul , istanbulda otobüs kiralama , istanbul otobüs kiralama , düğün için servis minibüs kiralama , otobüs servis kiralama istanbul , istanbul gezi hattı , gezi hattı , istanbulda düğün için otobüs , düğün için otobüs kiralama istanbul , istanbulda tur otobüsleri , gezi otobüsleri istanbul , istanbul minibüs otobüs kiralama , istanbul otobüs kiralama , otobüs kiralama istanbul , düğün nişan gezi toplantı ,organizasyonlara otobüs temini

Panel Çit Fiyatları Panel Çit Fiyatları Dekoraçim Çit Fiyatları çit çim fiyatları spor saha yapımı fiyatları Tel Örgü Fiyatları Trapez sac fiyatları Günlük Kiralık Ses sistemi Fiyatları Ses sistemi kiralama istanbul